Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em rủ bạn cùng nhau hoàn thành bài tập này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu cách tìm phương hướng bằng Mặt Trời qua hình

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 32: Mặt trời và phương hướng | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 916

Câu 2:

Mặt trời mọc ở phương nào, lặn ở phương nào?

Xem đáp án » 14/06/2020 453

Câu 3:

Hằng ngày, Mặt Trời mọc vào lúc nào, lặn vào lúc nào?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 32: Mặt trời và phương hướng | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 428

Câu 4:

Lí thuyết

Xem đáp án » 14/06/2020 183

Bình luận


Bình luận