Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ảnh 1: Em lái phi thuyền du hành vũ trụ.

- Ảnh 2: Hươu cao cổ

- Ảnh 3: Sếu đầu đỏ

- Ảnh 4: Hồ nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tham quan: Cảnh vật tự nhiên xung quanh trường học (hay vườn thú)

Xem đáp án » 14/06/2020 289

Bình luận


Bình luận