Câu hỏi:

14/06/2020 453

Hoạt động vẽ và tô màu: Vẽ những người trong gia đình bạn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tranh tham khảo:

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 11: Gia đình | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tô màu vào hình vẽ cảnh gia đình.

Xem đáp án » 14/06/2020 465

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK