Câu hỏi:

14/06/2020 812

Vẽ ngôi nhà của gia đình bạn

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 12: Nhà ở | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ đồ dùng có trong nhà bạn.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 12: Nhà ở | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 378

Bình luận


Bình luận