Câu hỏi:

14/06/2020 439

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ vật có thể gây đứt tay.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 14: An toàn khi ở nhà | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 14: An toàn khi ở nhà | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ vật có thể gây bỏng.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 14: An toàn khi ở nhà | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 506

Bình luận


Bình luận