Câu hỏi:

14/06/2020 664

Viết các từ: Cảnh ở nông thôn ; Cảnh ở thành thị vào dưới từng hình vẽ sao cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Cảnh ở nông thôn

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Cảnh ở thành thị

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tô màu vào các hình vẽ.

Xem đáp án » 14/06/2020 686

Bình luận


Bình luận