Câu hỏi:

14/06/2020 393

Tô màu vào các hình vẽ thể hiện việc làm đúng

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 20: An toàn trên đường đi học | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong bốn bức tranh thì bức tranh 1, 2, 3 là bức tranh cần tô màu. Vì khi đi học chúng ta nên đi trên vỉa hè, nếu không có vỉa hè chúng ta nên đi sát mép đường. Khi đá bóng chúng ta nên đá bóng ở sân. Không nên đá bóng ở dưới lòng đường. Các em tô màu vào ba bức tranh 1, 2, 3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận