Câu hỏi:

14/06/2020 357

Viết vào ô trống tên cây, tên các bộ phận của cây.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 22: Cây rau | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 22: Cây rau | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu x vào ô trống ứng với các phần của cây làm thức ăn.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 22: Cây rau | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 207

Bình luận


Bình luận