Câu hỏi:

14/06/2020 224

Vẽ 1 cây hoa. Viết tên cây hoa và tên các bộ phận của cây hoa đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý: Em hãy vẽ 1 cây hoa, viết tên cây hoa và tên các bộ phận của cây hoa đó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây hoa.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 23: Cây hoa | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 308

Bình luận


Bình luận