Câu hỏi:

14/06/2020 535

Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây gỗ.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 24: Cây gỗ | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 24: Cây gỗ | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết về lợi ích của cây gỗ.

Xem đáp án » 14/06/2020 550

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK