Câu hỏi:

14/06/2020 222

Nối ô chữ vào từng hình vẽ sao cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 26: Con gà | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 26: Con gà | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối ô chữ với từng bộ phận của con gà cho phù hợp

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 26: Con gà | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 541

Bình luận


Bình luận