Câu hỏi:

14/06/2020 470

Viết tên các con vật vào bảng sao cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tên các cây vào bảng cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 283

Bình luận


Bình luận