Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Em quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh. Bầu trời có màu gì, có mây không? Cảnh vật xung quanh như thế nào? Cảnh có cây cỏ không?

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 31: Thực hành: Quan sát bầu trời | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt 3 câu hỏi khi em quan sát bầu trời

Câu 1: Về màu sắc của mây: …...............

Câu 2: Về gió: ....................

Câu 3: Về bầu trời...................

Xem đáp án » 14/06/2020 1,017

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK