Câu hỏi:

14/06/2020 389

Điền các từ nắng, rét, nhiều, gió, nhẹ vào chỗ ………. cho phù hợp.

a) Thời tiết có ngày ……………, có ngày mưa, có ngày nóng, có ngày ……………., có khi có …………… mạnh, có khi có gió …………………, cũng có khi nặng gió.

b) Bầu trời có lúc ít mây, có lúc ………………… mây.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Thời tiết có ngày nắng , có ngày mưa, có ngày nóng, có ngày rét , có khi có gió mạnh, có khi có gió nhẹ , cũng có khi nặng gió.

b) Bầu trời có lúc ít mây, có lúc nhiều mây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối các ô chữ với hình vẽ sao cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 34: Thời tiết | Hay nhất Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 1

Xem đáp án » 14/06/2020 580

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK