Câu hỏi:

16/06/2020 368

Nam có 17 viên bi, Hồng có ít hơn Nam 3 viên bi. Hỏi Hồng có bao nhiêu viên bi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số liền trước số nhỏ nhất có ba chữ số là

Xem đáp án » 16/06/2020 12,235

Câu 2:

Khoanh vào đáp án đúng.

Số 85 đọc là:

Xem đáp án » 16/06/2020 4,500

Câu 3:

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?

Đề kiểm tra Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Xem đáp án » 16/06/2020 3,389

Câu 4:

Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân?

Xem đáp án » 16/06/2020 2,771

Câu 5:

Thùng thứ nhất đựng 52 lít nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước?

Xem đáp án » 16/06/2020 1,263

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

  2 dm = ………. cm

  40 cm =……….. dm

  1 dm 1 cm =…….cm

     23 cm = …..dm …..cm

Xem đáp án » 16/06/2020 467

Bình luận


Bình luận