Câu hỏi:

16/06/2020 114

Tính:

a) 6 kg + 20 kg =

b) 35 kg – 25 kg =

c) 16 lít + 5 lít =

d) 35 lít – 12 lít =

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) 6kg + 20kg = 26kg

b) 35kg – 25kg = 10kg

c) 16 lít + 5 lít = 21 lít

d) 35 lít – 12 lít = 23 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đề xi mét bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Xem đáp án » 16/06/2020 2,078

Câu 2:

Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Xem đáp án » 16/06/2020 944

Câu 3:

Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

Xem đáp án » 16/06/2020 474

Câu 4:

Hình vẽ dưới dây có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề kiểm tra Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Xem đáp án » 16/06/2020 361

Câu 5:

Hiệu của 79 và 25 là

Xem đáp án » 16/06/2020 321

Câu 6:

Số liền sau số 90 là

Xem đáp án » 16/06/2020 306

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

a) 59 + 6

b) 48 + 21

c) 47 - 18

d) 36 - 18

Xem đáp án » 16/06/2020 192

Bình luận


Bình luận