Câu hỏi:

16/06/2020 730

Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng số ki-lô-gam là:

  50 + 5 = 55 (kg)

    Đáp số: 55kg thóc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

Xem đáp án » 16/06/2020 2,520

Câu 2:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Số liền trước của 69 là

Xem đáp án » 16/06/2020 1,150

Câu 3:

Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 16/06/2020 689

Câu 4:

1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 16/06/2020 392

Câu 5:

Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30

Xem đáp án » 16/06/2020 348

Câu 6:

Số lớn nhất có hai chữ số là:

Xem đáp án » 16/06/2020 253

Bình luận


Bình luận