Câu hỏi:

16/06/2020 136

 Ai có bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ lúc già yếu, ốm đau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thất hứa với người khác thì em cảm thấy như thế nào?

Xem đáp án » 16/06/2020 338

Câu 2:

Đố ai đếm được vì sao

Đố ai đếm được công lao …

Trong dấu “…” là?

Xem đáp án » 16/06/2020 327

Câu 3:

T mượn sách của bạn hứa sẽ giữ gìn cẩn thận nhưng khi trả cuốn sách bị rách và mất nhiều trang. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 16/06/2020 250

Câu 4:

 Khi ông bị đau chân, H ngồi bóp chân cho ông. Hành động đó cho thấy?

Xem đáp án » 16/06/2020 226

Câu 5:

Khi em thực hiện được lời hứa của mình thì em sẽ cảm thấy như thế nào?

Xem đáp án » 16/06/2020 223

Câu 6:

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày, tháng, năm nào?

Xem đáp án » 16/06/2020 192

Câu 7:

Ngày, tháng, năm sinh của Bác Hồ là?

Xem đáp án » 16/06/2020 184

Bình luận


Bình luận