Câu hỏi:

16/06/2020 136

Em nên giữ lời hứa với những ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác Hồ nói được bao nhiêu thứ tiếng?

Xem đáp án » 16/06/2020 529

Câu 2:

Giữ lời hứa là?

Xem đáp án » 16/06/2020 306

Câu 3:

Bác ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 16/06/2020 241

Câu 4:

Chỉ cần tự làm lấy những việc mà mình yêu thích thể hiện ?

Xem đáp án » 16/06/2020 241

Câu 5:

M hứa với P buổi trưa sẽ trốn mẹ đi tắm sông. Theo em việc làm đó có nên làm không?

Xem đáp án » 16/06/2020 228

Câu 6:

Em nên giữ lời hứa vào những việc làm như thế nào?

Xem đáp án » 16/06/2020 205

Câu 7:

Bác Hồ mất năm nào?

Xem đáp án » 16/06/2020 200

Bình luận


Bình luận