Câu hỏi:

16/06/2020 213

Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sáng nào đi học Minh cũng phải để bố mẹ gọi dậy đánh răng, rửa mặt để đi học. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 452

Câu 2:

Hết giờ học Nam tranh thủ giờ ra chơi cùng các bạn trong lớp làm bài tập khó, việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 284

Câu 3:

Đã hết buổi học, nhưng các bạn phụ trách trực nhật đã quên không tắt quạt của lớp. Thấy vậy em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 17/06/2020 269

Câu 4:

Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

Xem đáp án » 17/06/2020 232

Câu 5:

Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/06/2020 220

Câu 6:

Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ là việc làm thể hiện tính?

Xem đáp án » 16/06/2020 206

Bình luận


Bình luận