Câu hỏi:

17/06/2020 112

Cô cho cả lớp một bài tập toán và em biết giải bài đó. Trong trường hợp này em sẽ làm thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sáng nào đi học Minh cũng phải để bố mẹ gọi dậy đánh răng, rửa mặt để đi học. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 431

Câu 2:

Hết giờ học Nam tranh thủ giờ ra chơi cùng các bạn trong lớp làm bài tập khó, việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 270

Câu 3:

Đã hết buổi học, nhưng các bạn phụ trách trực nhật đã quên không tắt quạt của lớp. Thấy vậy em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 17/06/2020 255

Câu 4:

Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

Xem đáp án » 17/06/2020 218

Câu 5:

Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/06/2020 210

Câu 6:

Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

Xem đáp án » 16/06/2020 204

Câu 7:

Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ là việc làm thể hiện tính?

Xem đáp án » 16/06/2020 195

Bình luận


Bình luận