Câu hỏi:

17/06/2020 115

Theo em đâu là đức tính tiết kiệm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sáng nào đi học Minh cũng phải để bố mẹ gọi dậy đánh răng, rửa mặt để đi học. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 428

Câu 2:

Hết giờ học Nam tranh thủ giờ ra chơi cùng các bạn trong lớp làm bài tập khó, việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 17/06/2020 270

Câu 3:

Đã hết buổi học, nhưng các bạn phụ trách trực nhật đã quên không tắt quạt của lớp. Thấy vậy em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 17/06/2020 254

Câu 4:

Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

Xem đáp án » 17/06/2020 217

Câu 5:

Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/06/2020 210

Câu 6:

Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

Xem đáp án » 16/06/2020 204

Câu 7:

Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ là việc làm thể hiện tính?

Xem đáp án » 16/06/2020 194

Bình luận


Bình luận