Câu hỏi:

17/06/2020 204

Trong giờ sinh hoạt lớp. Cô giáo chủ nhiệm cần nhờ một bạn lên hát một bài. Em là một người thích hát. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong giờ kiểm tra, nếu em không làm được bài em sẽ làm gì?

Xem đáp án » 17/06/2020 2,666

Câu 2:

Em bị điểm kém nhưng cô giáo ghi nhầm sổ điểm là giỏi thì em sẽ làm thế nào?

Xem đáp án » 17/06/2020 1,207

Câu 3:

Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em thì em sẽ làm thế nào?

Xem đáp án » 17/06/2020 730

Câu 4:

Khánh bị ốm và phải nghỉ học nhiều ngày. Theo em, Khánh cần làm gì để theo kịp các bạn trong lớp?

Xem đáp án » 17/06/2020 289

Câu 5:

Những lúc gặp khó khăn trong học tập em sẽ tìm đến ai để tâm sự

Xem đáp án » 17/06/2020 230

Câu 6:

Đến giờ kiểm tra đầu giờ, nhưng em lại quên làm bài tập ở nhà thì em sẽ?

Xem đáp án » 17/06/2020 200

Bình luận


Bình luận