Câu hỏi:

17/06/2020 185

Số?

a) Số bé nhất có hai chữ số là: …

b) Số lớn nhất có một chữ số là: …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

a) Số bé nhất có hai chữ số là: 10

b) Số lớn nhất có một chữ số là: 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có một chục cái bát và 5 cái bát nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bát?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 104: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 386

Câu 2:

Viết các số:

a) Từ 59 đến 69: ……………………………………………………………

b) Từ 81 đến 100: ………………………………………………………….

Xem đáp án » 17/06/2020 249

Câu 3:

Viết (theo mẫu):

35: ba mươi lăm

59: …………….

70: …………….

51: …………….

64: …………….

85: …………….

Xem đáp án » 17/06/2020 230

Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

82 … 8674 … 8017 … 10 + 7
95 … 9162 … 5976 … 50 + 20
55 … 5744 … 5516 … 12 + 5

Xem đáp án » 17/06/2020 191

Bình luận


Bình luận