Câu hỏi:

17/06/2020 242

Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 108: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

My làm được … bông hoa, rồi làm thêm được … bông hoa nữa.

Hỏi …………………………………………………………….?

Tóm tắt:

Có             : … bông hoa

Thêm        : … bông hoa

Có tất cả   : … bông hoa?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 108: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

a) My làm được 5 bông hoa, rồi làm thêm được 3 bông hoa nữa.

Hỏi My làm được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Có             : 5 bông hoa

Thêm        : 3 bông hoa

Có tất cả   : … bông hoa?

Bài giải

My có tất cả là:

    5 + 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: 8 bông hoa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vườn có 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 4 cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh?

Tóm tắt

Có tất cả        : … cây

Cam              : … cây

Chanh           : … cây?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 108: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 860

Câu 2:

Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 108: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Hoa gấp được … con chim, Hoa cho em … con chim.

Hỏi ………………………………………………………………….?

Tóm tắt

Có            : … con chim

Cho          : … con chim

Còn lại     : … con chim?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 108: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 231

Bình luận


Bình luận