Câu hỏi:

17/06/2020 261

Bác Nam trồng được 38 cây cam và 20 cây bưởi. Hỏi bác Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bác Nam trồng     : 38 cây cam

Bác Nam trồng     : 20 cây bưởi

Bác Nam trồng    : … cây?

Bài giải

Bác Nam trồng được số cây là:

    38 + 20 = 58 (cây)

Đáp số: 58 cây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 641

Câu 2:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 317

Câu 3:

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 109: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 193

Bình luận


Bình luận