Câu hỏi:

17/06/2020 147

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoàn tàu có 12 toa, khi cắt bỏ lại toan cuối cùng thì đoàn tàu còn lại bao nhiêu toa?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 723

Câu 2:

Hãy vẽ nửa còn lại của các chữ cái sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 114: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 406

Câu 3:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

57 – 7 … 57 – 434 + 4 … 34 – 4
70 – 50 … 50 – 3065 – 15 … 55 – 15

Xem đáp án » 17/06/2020 168

Câu 4:

Tính nhẩm:

85 – 5 = …74 – 3 = …56 – 1 = …
85 – 50 = …74 – 30 = …56 – 10 = …
85 – 15 = …74 – 34 = …56 – 56 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 155

Bình luận


Bình luận