Câu hỏi:

17/06/2020 191

Tính nhẩm:

20 + 60 = …60 + 4 = …30 + 2 = …
80 – 20 = …64 – 4 = …32 – 2 = …
80 – 60 = …64 – 60 = …32 – 30 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

20 + 60 = 8060 + 4 = 6430 + 2 = 32
80 – 20 = 6064 – 4 = 6032 – 2 = 30
80 – 60 = 2064 – 60 = 432 – 30 = 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chơi trò chơi luyện toán trên máy vi tính, Toàn và Hà được 86 điểm, riêng Hà được 43 điểm. Hỏi Toàn được bao nhiêu điểm?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 712

Câu 2:

Lớp 1A có 23 học sinh, lớp 1B có 25 học sinh.

a) Hỏi hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Cô tổng phụ trách có 50 vé xem xiếc. Hỏi có đủ vé phân phát cho học sinh của cả hai lớp không?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 614

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 116: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 447

Bình luận


Bình luận