Câu hỏi:

17/06/2020 335

Viết giờ thích hợp (7 giờ sáng; 11 giờ trưa; 5 giờ chiều; 8 giờ tối; 10 giờ đêm) vào chỗ chấm ở mỗi bức tranh:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 1,802

Câu 2:

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 119: Thực hành | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 298

Bình luận


Bình luận