Câu hỏi:

17/06/2020 688

Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 120: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 120: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 120: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 120: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ thêm kim dài, kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 120: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 780

Câu 2:

Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 120: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 416

Bình luận


Bình luận