Câu hỏi:

17/06/2020 206

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Độ dài của đoạn thẳng BC là: … – … = … (cm).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Độ dài của đoạn thẳng BC là: 9 – 6 = 3 (cm).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 121: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 476

Câu 2:

Hãy vẽ nửa còn lại của mỗi hình sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 121: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 121: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 399

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 121: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 299

Câu 4:

Tính:

a) 34 + 3 + 2 = …

b) 40 + 30 + 1 = …

c) 70 – 30 – 20 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 160

Bình luận


Bình luận