Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

 

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 201

Câu 2:

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 191

Câu 3:

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 123: Ôn tập: Các số đến 10 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 182

Câu 4:

Điền dấu>; <; = vào ô chỗ chấm:

8 … 52… 31 … 09 … 0
5 … 83 … 20 … 18 … 8

Xem đáp án » 17/06/2020 156

Câu 5:

Số?

Số lớn nhất có một chữ số là: …………

Xem đáp án » 17/06/2020 145

Câu 6:

Điền dấu>; <; = vào ô chỗ chấm:

 

5 … 30 … 210 … 93 … 3
3 … 12 … 69 … 47 … 8
5 … 10 … 610 … 40 … 0

Xem đáp án » 17/06/2020 129

Bình luận


Bình luận