Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 3,578

Câu 2:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 304

Câu 3:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 132: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 280

Câu 4:

a) Khoanh vào số bé nhất : 81 ; 75 ; 90 ; 57.

b) Khoang vào số lớn nhất : 62 ; 70 ; 68 ; 59.

Xem đáp án » 17/06/2020 198

Bình luận


Bình luận