Câu hỏi:

17/06/2020 215

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 1,146

Câu 2:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 935

Câu 3:

Số?

Trong hình vẽ bên có … hình tam giác.

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 582

Câu 4:

Viết các số 30; 82; 75; 41 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Xem đáp án » 17/06/2020 190

Câu 5:

Viết các số 45; 37; 54; 28 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem đáp án » 17/06/2020 170

Câu 6:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 134: Luyện tập chung | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 141

Bình luận


Bình luận