Câu hỏi:

17/06/2020 323

Tính nhẩm:

4 + 5 = …10 – 4 = …2 + 8 = …34 + 1 = …
6 – 3 = …7 + 1 = …9 – 9 = …68 – 8 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

4 + 5 = 910 – 4 = 62 + 8 = 1034 + 1 = 35
6 – 3 = 37 + 1 = 89 – 9 = 068 – 8 = 60

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 692

Câu 2:

Vân có 18 quả táo, Vân cho em 8 quả táo. Hỏi Vân còn lại bao nhiêu quả táo?

Bài giài

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 445

Câu 3:

Viết các số 72 ; 38 ; 25 ; 90 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem đáp án » 17/06/2020 310

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 284

Câu 5:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

 Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Vở bài tập Toán lớp 1 Tự kiểm tra cuối năm học | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 274

Câu 6:

Khoanh vào số lớn nhất : 45 ; 87 ; 69 ; 82.

Xem đáp án » 17/06/2020 261

Bình luận


Bình luận