Câu hỏi:

18/06/2020 4,568

Nêu đặc điểm của nghề thủ công ở nước ta. Hãy kể tên 1 mặt hàng thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Nghề thủ công ở nước ta chủ yếu dựa vào truyền thống, sự khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có.

Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hóa), lụa Hà Đông (Hà Nội), gốm Bát Tràng (Hà Nội)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy điền mốc thời gian ở cột A và sự kiện ở cột B tương ứng:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Xem đáp án » 18/06/2020 4,473

Câu 2:

A/ PHẦN LỊCH SỬ

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

Biện pháp nào dưới đây đã được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống giặc đói:

Xem đáp án » 18/06/2020 4,227

Câu 3:

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Thu Đông năm 1947, thực dân Pháp đánh lên ………………………….., hòng tiêu diệt cơ quan………………………của kháng chiến và bộ đội…………….……….. của ta để nhanh chóng…………………………chiến tranh.

Xem đáp án » 18/06/2020 2,708

Câu 4:

Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945

Xem đáp án » 18/06/2020 2,597

Câu 5:

Điền từ ngữ thích hợp và chỗ trống:

- Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở…………………

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở………………

Xem đáp án » 18/06/2020 2,442

Câu 6:

Nối từ cột A với cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Xem đáp án » 18/06/2020 2,246

Bình luận


Bình luận