Câu hỏi:

18/06/2020 1,041

Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.Chiến dịch Việt Bắc do địch mở còn chiến dịch Biên giới do ta mở.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào ô Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp của nước ta.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hành khách và hàng hoá ở nước ta.

Xem đáp án » 18/06/2020 2,411

Câu 2:

Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Ngành công nghiệp nước ta đã có từ lâu đời.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Nước ta có nhiều nghề thủ công và có từ lâu đời.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Công nghiệp được phân bố khắp đất nước.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Công nghiệp chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng và nơi có khoáng sản.

Xem đáp án » 18/06/2020 2,185

Câu 3:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Cuộc phản công ở kinh thành Huế do ai lãnh đạo ?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,883

Câu 4:

Vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất :

Xem đáp án » 18/06/2020 1,105

Câu 5:

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm:

Xem đáp án » 18/06/2020 872

Câu 6:

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”? Hãy nêu cách giải quyết các tình thế đó của Đảng và Bác Hồ.

Xem đáp án » 18/06/2020 712

Bình luận


Bình luận