Câu hỏi:

18/06/2020 17,491

II.Tự luận:

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 ?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 :

- Đập tan âm mưu đen tối của địch.

- Bảo vệ được cơ quan đầu não.

- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững và mở rộng.

- Ta giành được thế chủ động và đẩy địch vào thế bị động.

- Chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ.

- Khẳng định tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta; cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta? 

Xem đáp án » 18/06/2020 16,380

Câu 2:

Diện tích phần đất liền của nước ta là :

Xem đáp án » 18/06/2020 3,312

Câu 3:

Thời gian, địa điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

Xem đáp án » 18/06/2020 2,385

Câu 4:

Phong trào Đông du được phát động do nhà yêu nước nào ?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,606

Câu 5:

A. Lịch sử

I. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bác Hồ ra nước ngoài tìm đường cứu nước từ bến cảng nào ?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,293

Câu 6:

Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 1,168

Bình luận


Bình luận