Câu hỏi:

18/06/2020 356

I-Phần lịch sử:

Hiệp định Pa – ri về việc Việt Nam được kí kết chính thức vào thời gian nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

II-Phần địa lý:

Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?

Xem đáp án » 18/06/2020 51,000

Câu 2:

Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu?

Xem đáp án » 18/06/2020 929

Câu 3:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 tướng Đờ - ca – xtơ – ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.

B. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) Ngày 30/12/1972 Ních – xơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miềm Bắc.

C. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) Ngày 27/01/ 1973, tại Pa – ri diễn ra lễ ký kết hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) Ngày 30/04/ 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai.

Xem đáp án » 18/06/2020 824

Câu 4:

Tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ là:

Xem đáp án » 18/06/2020 604

Câu 5:

Ngày 30/04/1975 có sự kiện gì đáng nhớ?

Xem đáp án » 18/06/2020 412

Câu 6:

Phong trào Đồng Khởi Bến Tre bùng nổ vào thời gian nào?

Xem đáp án » 18/06/2020 359

Bình luận


Bình luận