Câu hỏi:

18/06/2020 1,970

Trong phần mềm Paint, để sử dụng bình phun màu, em chọn công cụ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phần mềm soạn thảo Word, để gõ kí hiệu @ em nhấn giữ phím

Xem đáp án » 18/06/2020 3,054

Câu 2:

Trong phần mềm Paint, để vẽ bông hoa như hình bên dưới, em sử dụng các công cụ:

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 2,377

Câu 3:

Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 2,196

Câu 4:

Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint, em hãy vẽ bức tranh như mẫu sau đây, tô màu theo ý thích.

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 1,727

Câu 5:

Biểu tượng của phân mêm cùng học toán 5 là:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,359

Câu 6:

Trong phần mềm Sand Castle Builder (xây lâu đài), để xóa vật liệu ngôi nhà như hình dưới, em thực hiện:

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 903

Bình luận


Bình luận