Câu hỏi:

18/06/2020 7,886

Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì: FD 100 BK 20 REPEAT 4[FD 20 RT 360/4]

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu nét vẽ trong LOGO?

Xem đáp án » 18/06/2020 19,869

Câu 2:

Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

Xem đáp án » 18/06/2020 7,163

Câu 3:

Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

Xem đáp án » 18/06/2020 5,261

Câu 4:

Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 4,894

Câu 5:

Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 2,493

Câu 6:

Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng căn lề gì?

Tên bài hát

Nhạc

Lời thơ

Cho con

Phạm Trọng Cầu

Tuấn Dũng

Đi học

Bùi Đình Thảo

Minh Chính

 

Xem đáp án » 18/06/2020 1,576

Bình luận


Bình luận