Câu hỏi:

18/06/2020 421

Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì: REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

Xem đáp án » 18/06/2020 6,732

Câu 2:

Điền vào chỗ trống để vẽ hình ngũ giác trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

Xem đáp án » 18/06/2020 6,300

Câu 3:

Trong phần mềm Word, để chèn hình có sẵn trong phần mềm Word, em thực hiện thao tác sau:

Xem đáp án » 18/06/2020 3,851

Câu 4:

Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 2,113

Câu 5:

Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột?

 

Tên bài hát

Nhạc

Lời thơ

Cho con

Phạm trọng cầu

Tuấn dũng

Đi học

Bùi đình thảo

Bùi đình thảo

Xem đáp án » 18/06/2020 1,978

Câu 6:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhlucgiac trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

Xem đáp án » 18/06/2020 676

Câu 7:

Trong Word em dùng tổ hợp phím nào để lưu văn bản?

Xem đáp án » 18/06/2020 670

Bình luận


Bình luận