Câu hỏi:

18/06/2020 292

Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Vẽ được 1 hình ngũ giác được 1.5 đ

2. Vẽ 5 hình ngũ giác được 3 đ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi kích thước nét vẽ trong LOGO?

Xem đáp án » 18/06/2020 6,875

Câu 2:

Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau:

Xem đáp án » 18/06/2020 5,260

Câu 3:

Câu lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) có bao nhiêu lỗi sai?

Xem đáp án » 18/06/2020 4,333

Câu 4:

Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : Repeat 5 [Fd 200 Rt 144]

Xem đáp án » 18/06/2020 2,872

Câu 5:

Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 1,456

Câu 6:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhtron trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

Xem đáp án » 18/06/2020 666

Câu 7:

Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình ngũ giác” sau đây:

………….. ngugiac

Repeat 5 [fd 100 ………….. 72]

…………..

Xem đáp án » 18/06/2020 498

Bình luận


Bình luận