Câu hỏi:

18/06/2020 7,979

Phím nào sau đây dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] điều khiển chú rùa vẽ hình tam giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào giải thích đúng về câu lệnh lặp sau:

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

Xem đáp án » 18/06/2020 3,116

Câu 2:

Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

 

Tên bài thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977

Xem đáp án » 18/06/2020 2,564

Câu 3:

Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau.

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 2,090

Câu 4:

Trong phần mềm soạn thảo Word, để xóa hình ảnh đã chèn vào văn bản, em nháy chuột lên hình cần xóa và nhấn phím:

Xem đáp án » 18/06/2020 1,163

Câu 5:

Bảng sau trình bày thủ tục về hình vẽ trag trí ở bên trái. Tuy nhiên thủ tục bị mờ mất hai chỗ, kí hiệu bởi dấu chấm. Phương án nào sau đây trả lời đúng những chỗ mờ đó tương ứng là gì?

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 893

Câu 6:

Một bạn học sinh muốn chèn bức ảnh nằm giữa bài thơ giống như hình bên dưới. Tuy nhiên bạn đó chỉ chèn bức ảnh nằm phía trên bài thơ. Phát biểu nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

Đầu vườn nghe động cánh ong

Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

 Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Cành cây lá nắng xôn xao

 

Chim reo như đón Bác vào đâu đây.

Xem đáp án » 18/06/2020 841

Bình luận


Bình luận