Câu hỏi:

18/06/2020 3,431

Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau đây:

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Vẽ được hình chữ nhật lớn đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

2. Vẽ được hình chữ nhật nhỏ đúng độ dài các cạnh đạt 1 điểm.

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt sai vị trí đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt đúng vị trí (như mẫu) đạt 3 điểm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

Xem đáp án » 18/06/2020 10,063

Câu 2:

Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?

Đề kiểm tra Tin học lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Tin học 5 có đáp án

Xem đáp án » 18/06/2020 6,264

Câu 3:

Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 5 [fd 150 rt 72]?

Xem đáp án » 18/06/2020 4,804

Câu 4:

Dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

Xem đáp án » 18/06/2020 4,742

Câu 5:

Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

Xem đáp án » 18/06/2020 3,276

Câu 6:

Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?

 

Tên bài thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977

Xem đáp án » 18/06/2020 778

Bình luận


Bình luận

Đặng Thành Chung
21:55 - 08/05/2022

viết hộ mình các câu lệnh để vẽ 2 hình chữ nhật đó với admin

Đặng Thành Chung
22:40 - 08/05/2022

nhờ admin đặt lệnh logo cho mình với