Câu hỏi:

19/06/2020 188

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (niềm vui chung, tổ tiên, quan trọng, tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

Hợp tác với mọi người sẽ tạo ra ……………………………………(3)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(3) Niềm vui chung

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy ghi lại 3- 5 việc nên làm để thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.

Kính giàYêu trẻ

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Xem đáp án » 19/06/2020 282

Câu 2:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (niềm vui chung, tổ tiên, quan trọng, tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

Mỗi người đều có ………………………………….(4), cội nguồn của mình. Chúng ta cần phải …………… (5) tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Xem đáp án » 19/06/2020 280

Câu 3:

Đánh dấu X vào  trước những ý kiến em cho là đúng

 Chỉ có những người khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí

 Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập sẽ đạt được kết quả cao

 Những người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội.

 Kiên trì quyết tâm khắc phục những thói xấu của bản thân (đi học muộn, hay nói chuyện…) cũng là người có chí

 Những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn mới cần phải có chí

Xem đáp án » 19/06/2020 254

Câu 4:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (niềm vui chung, tổ tiên, quan trọng, tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

Người phụ nữ có vai trò…………………………(1) trong cuộc sống gia đình và xã hội

Xem đáp án » 19/06/2020 207

Câu 5:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (niềm vui chung, tổ tiên, quan trọng, tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

Bạn bè phải biết …………………….. (6) nhau cùng tiến bộ.

Xem đáp án » 19/06/2020 185

Câu 6:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (niềm vui chung, tổ tiên, quan trọng, tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

Người làm việc có trách nhiệm sẽ được mọi người ……………….(2) và quý mến.

Xem đáp án » 19/06/2020 159

Bình luận


Bình luận