Câu hỏi:

19/06/2020 266

Nối ý ở cột A với một ý ở cột B để trở thành câu hoàn chỉnh.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án:

A- 2

B- 4

C- 3

D- 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy lựa chọn và đánh dấu X vào  trước cách ứng xử phù hợp với em nhất trong các tình huống sau:

Khi xã (Phường) tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Em sẽ:

 Không tham gia vì không thích

 chỉ tham gia khi đó là hoạt động bắt buộc

 Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia.

Xem đáp án » 19/06/2020 243

Câu 2:

Em hãy lựa chọn và đánh dấu X vào  trước cách ứng xử phù hợp với em nhất trong các tình huống sau:

Khi nghe tin quê mình bị bão lũ tàn phá, em sẽ:

 Coi như không biết vì mình còn nhỏ chưa làm được gì

 Viết thư (gọi điện) hỏi thăm, gửi quà và động viên những người thân trong gia đình, dòng họ

Xem đáp án » 19/06/2020 239

Câu 3:

Em hãy viết về quê hương mình bằng cách điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới dây cho phù hợp:

Quê em ở xã ……………………………., huyện……………………………., tỉnh………………………………..

Xem đáp án » 19/06/2020 233

Câu 4:

Em hãy viết về quê hương mình bằng cách điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới dây cho phù hợp:

Sản vật nổi tiếng ở quê hương em là …………………………………………

Xem đáp án » 19/06/2020 227

Câu 5:

Em hãy viết về quê hương mình bằng cách điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới dây cho phù hợp:

Quê em có nghề truyền thống là…………………………

Xem đáp án » 19/06/2020 214

Câu 6:

Em hãy ghi lại một việc làm của Liên hiệp quốc mà em biết mang lại lợi ích cho trẻ em?

Xem đáp án » 19/06/2020 214

Bình luận


Bình luận