Câu hỏi:

19/06/2020 1,199

Tính bằng hai cách:

a) (25 + 45) : 5

b) 24 : 6 + 36 : 6

Trả lời:

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5 = 14

(45 + 25) : 5 = 45 : 5 + 25 : 5 = 9 + 5 = 14

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6 = 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6 = 60 : 6 = 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học snh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm? (giải bằng hai cách)

Xem đáp án » 19/06/2020 397

Câu 2:

a) Tính:

(50 – 15) : 5

50 : 5 – 15 : 5

b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

(50 – 15) : 5 ………… 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số……………………………

Xem đáp án » 19/06/2020 228

Câu 3:

Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 × 12 + 4 ×16 – 4 8 = 4× (12 + 16 – 8) = 4 × 20 = 80

3 ×17 + 3 × 25 - 3 × 2

Xem đáp án » 19/06/2020 103

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »