Câu hỏi:

19/06/2020 2,225

Trong các đại từ sau đây, đại từ nào dùng để hỏi về số lượng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các từ sau nào là từ Hán Việt?

Xem đáp án » 19/06/2020 4,451

Câu 2:

Tìm cặp từ trái nghĩa trong câu ca dao sau đây :

“Chị em như chuối nhiều tàu

Tấm lành che tấm rách đừng nói nhau nặng lời”

Xem đáp án » 19/06/2020 4,342

Câu 3:

Chữ “cổ” trong từ nào sau đây không đồng âm với chữ “cổ” trong những từ còn lại?

Xem đáp án » 19/06/2020 3,352

Câu 4:

Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ. Gạch dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,754

Câu 5:

Đọc hai câu thơ sau đây :

“Nắng rọi Hương Lô khói tía bay

Xa trông dòng thác trước sông này”

Hãy xác định từ đồng nghĩa với từ "trông" ở câu thơ thứ hai .

Xem đáp án » 11/01/2021 2,131

Câu 6:

Phần II: Tự luận

Thế nào là đại từ ? Đặt một câu có chứa đại từ dùng để trỏ người và cho biết chúng giữ chức vụ gì trong câu ?

Xem đáp án » 13/07/2024 941

Bình luận


Bình luận