Câu hỏi:

21/06/2020 896

Bài văn trên thuộc chủ đề nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dấu phẩy trong câu: “Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên.” có tác dụng gì?

Xem đáp án » 21/06/2020 1,189

Câu 2:

Câu “Út có dám rải truyền đơn không?” thuộc kiểu câu gì?

Xem đáp án » 21/06/2020 931

Câu 3:

Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:

Tay tôi bê rổ cá ……… bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.

Xem đáp án » 21/06/2020 693

Câu 4:

Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên?

Xem đáp án » 21/06/2020 583

Câu 5:

Vì sao chị Út muốn thoát li?

Xem đáp án » 21/06/2020 453

Câu 6:

A. Kiểm tra Đọc

Đọc hiểu: Đọc thầm bài “Công việc đầu tiên” SGK TV 5 tập II trang 126. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.

 

Viết vào chỗ chấm: Tên công việc đầu tiên chị Út nhận làm cho Cách mạng?

Xem đáp án » 21/06/2020 451

Bình luận


Bình luận